el-GRen-US

Λεκάνη απορροής Λασπία

Ο ποταμός Λασπίας εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης, στη Λεκάνη Απορροής Νέστου με έκταση 221.8km2. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι πεδινό, με φυσικές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χαρακτηρίζεται από έντονη αγροτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η λεκάνη του ποταμού Λασπία (κωδικός EL12-07) περιλαμβάνει δύο Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδάτινα Σώματα (ΙΤΥΣ) με εκβολές στην παράκτια ζώνη Αβδήρων. Ταυτόχρονα, περιγράφεται από κατακερματισμό ενδιαιτημάτων, υπόκειται σε νιτρορρύπανση και είναι αποδέκτης οργανικού φορτίου (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Μονάδα Επεξεργασίας Βιο Αποβλήτων, βιομηχανίες).

Επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η μη αντιμετώπισή του ως ενιαίο σύστημα, καθώς μόνο τα κατάντη τμήματά του βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας (Natura 2000), ενώ εκβάλλει σε κολυμβητικές ακτές και προστατευόμενες παράκτιες ζώνες. Εμφανίζει συνολική κατάσταση ποιότητας (χημική & οικολογική) η οποία έχει κατηγοριοποιηθεί ως χαμηλότερη της «καλής» (Σχέδιο Διαχείρισης και 1η Αναθεώρηση/20-12-2017). Επίσης, όσον αφορά το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα μελέτης, περιλαμβάνεται το ανατολικό τμήμα του Δέλτα Νέστου (EL1200060) της Υδρολογικής Λεκάνης του ποταμού Λασπία.

Η χημική κατάσταση χαρακτηρίζεται κακή με τοπική επιβάρυνση για νιτρικά (NO3), νιτρώδη (NO2), αμμωνιακά (NH4), αγωγιμότητα (EC) και χλωριόντα (Cl) λόγω ανθρωπογενών πιέσεων και υφαλμύρωσης (ΦΕΚ 4680/Β'/29-12-2017).