el-GRen-US

Σχετικά

Σχετικά με το έργο


Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) διαθέτει ένα φυσικό, υδατικό δυναμικό το οποίο χαρακτηρίζεται ως «σημαντική κινητήρια δύναμη» για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει διασυνοριακές λεκάνες απορροής, μια ακτογραμμή με σημαντικά μεταβατικά, νησιωτικά και παράκτια ενδιαιτήματα, αλλά και δυο εθνικά πάρκα, αυτά του Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Έβρου και του Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Νέστου. Το υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δύο βασικών τομέων παραγωγής (πρωτογενής και δευτερογενής) οδηγεί στη σταδιακή υποβάθμιση των φυσικών πόρων της με συχνά μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις και ιδιαίτερα στην ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ή ανάπτυξη υψηλής εξειδίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των φυσικών υδατικών συστημάτων της ΑΜΘ με αξιοποίηση νέων εργαλείων ανάλυσης που θα επιτρέψουν την ακριβέστερη υποστήριξη λήψης βέλτιστων αποφάσεων διαχείρισης. Η σύγχρονη ολοκληρωμένη παρακολούθηση με συνδυασμό ICT τεχνολογιών θα καλύπτει τα επιφανειακά νερά από τις πηγές των ποταμών Λασπία και Λίσσου μέχρι τις παράκτιες περιοχές τους και τα υπόγεια ύδατα ενθαρρύνοντας μάλιστα την συμμετοχή των πολιτών και των άμεσα ενδιαφερομένων

Background

Στην Ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα καταγράφεται αξιόλογη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης γνώσης και εργαλείων ικανών για την υποστήριξη της βιωσιμότητας των υδατικών πόρων, καθώς και της μετάβασης σε μια «water smart society» (WssTP, 2019). Στόχος αυτού του ερευνητικού ρεύματος είναι: α) να αποφεύγεται η περαιτέρω υποβάθμιση των υδάτων, β) να προβλέπονται και να αντιμετωπίζονται τυχόν συνθήκες ξηρασίας και πλημμυρών έγκαιρα, γ) να διασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση του νερού και δ) να ισχυροποιείται το πλέγμα νερό – ενέργεια-τροφή (Water – Food-Energy Nexus) για την υιοθέτηση της ιδέας της κυκλικής οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Η υιοθέτηση αυτών των στόχων από τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και η κοινή οργάνωση μέσω ευρωπαϊκών και κρατικών πρωτοβουλιών με περαιτέρω εξειδίκευση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο προωθούν ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο προς αυτή τη μετάβαση. Περίπου έως το 2030 υπολογίζεται κάποιες περιοχές να μπορούν να είναι πρωτοπόρες (front-runners) water smart societies, αρκεί βέβαια να διαθέτουν καταρχήν τα βιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξη λύσεων και για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (SDG goals) στον τομέα του νερού. Η Περιφέρεια ΑΜΘ διαθέτει πλούσιο υδατικό δυναμικό και σημαντικές λεκάνες απορροής και κρίθηκε ότι διαθέτει καλή δυναμική για καινοτόμες δραστηριότητες.